Qui som

Per RO de data 30 de maig de 1925 es constituí la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre, amb una concessió de cabdal d’aigua de 500 litres/segon a captar del riu Ebre. Aquesta comunitat, va nàixer amb el propòsit de regar en una primera fase 535 Ha, i continuar amb una segona fase per arribar a les 1.200 Ha.

La captació abans esmentada, es duia a terme mitjançant una galeria de 200 m de longitud que condueix l’aigua del riu fins un pou.

Tanmateix, es feia un bombament d’uns  90 metres sobre el nivell del riu,  cota sobre la qual discorre l’anomenada “Sèquia Mare”.

Regs de Catalunya S.A., l’any 1996, va realitzar una primera actuació sobre el reg de Móra, que va consistir en substituir els antics equips de bombament situats al camí de Subarrech, construir una bassa de regulació de 14.400 m3 en la cota 100 i col·locar un sistema d’automatismes per realitzar el bombament de nit.

Regs de Catalunya S.A., l’any 2003, va encarregar la redacció d’un projecte de millora del reg de la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre, per tal de transformar l’antiga xarxa de distribució d’aigua per gravetat en una a pressió, construint una nova estació de bombament situada a les instal·lacions de la cota 100 on s’ubica la primera bassa,  i una nova bassa de regulació de 30.000 m3, situada a la cota 160.

Les obres de modernització objecte d’aquest projecte, van ser declarades d’interès general per la Llei 53/2002 de 30 de desembre; sobre aquesta base, la Comunitat de Regants, la Generalitat de Catalunya i SEIASA del Nord-Este van firmar un conveni de col·laboració amb data 28 de juliol de 2003.