Càrrecs

Acord de les Juntes Generals de data 10 de març de 2008,  4 de març de 2011, 1 de març de 2013,  7 de març de 2014 i 3 de març de 2017, en les quals es va procedir a la renovació de càrrecs d’acord amb el que s’estableix en els articles 57 i següents dels Estatuts de la Comunitat.

JUNTA DE GOVERN
 Francisco Launes Andilla President
Joaquin Llop Aragones Vocal
Josep M. Gonzalez Pentinat Vocal
Jaume Clos Gatnau Vocal
Gabriel Sedo Porcel Vocal
Josep A. Pareja Ocaña Vocal
Francesc X. Sole Forteza Vocal
Hel·ladi Masdeu Adell Vocal
Martin Cortes Aragones Vocal
Juan Benito Benaiges Farnos Vocal
Diego Navarro Pascual Secretari
JURAT DEL REG
Joaquin Llop Aragones President
Diego Navarro Pascual Secretari

Els mateixos vocals de la Junta de Govern formen part com a vocals del Jurat del Reg.