Organització

Acord de les Juntes Generals de data 10 de març de 2008,  4 de març de 2011, 1 de març de 2013,  7 de març de 2014 i 3 de març de 2017, en les quals es va procedir a la renovació de càrrecs d’acord amb el que s’estableix en els articles 57 i següents dels Estatuts de la Comunitat.

Sindicat de socis o Junta de Govern

President: Sr. Francisco Launes Andilla
Vocal:  Sr. Josep Antoni Descarrega Pérez
Vocal:  Sr. Agustí Vinaixa Grangé
Vocal:  Sr. Josep M. González Pentinat
Vocal:  Sr. Joaquín Llop Aragonés

Vocal:  Sr. Gabriel Sedo Monclus
Vocal:  Sr. Eladi Masdeu Adell

 Secretari:  Sr. Diego Navarro Pascual

Jurat de Reg

President:  Sr. Joaquín Llop Aragonés
Vocal:  Sr. Martín Cortés Aragonés
Vocal:  Sr. Agustí Vinaixa Grangé
Vocal:  Sr. Josep M. Escriba Falcon
Vocal:  Sr. Joan Benito Benaiges Farnós

Secretari:  Sr. Diego Navarro Pascual